الگوریتم های جستجو در رادارهای آرایه ایی پویش الکترونیکی فعال (AESA)

الگوریتم های جستجو در رادارهای آرایه ایی پویش الکترونیکی فعال (AESA)|728858|fpy
هم اکنون فایل با مشخصه ی الگوریتم های جستجو در رادارهای آرایه ایی پویش الکترونیکی فعال (AESA) وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده (فایل PDF به همراه فایل ارائه PPT)

در این مقاله به بررسی الگوریتم های جستجو در یک رادار آرایه فازی از نوع رادارهای آرایه ایی پویش الکترونیکی فعال (AESA) می پردازیم. در ابتدا خلاصه ای از عملکرد این رادار ارائه شده است. سپس روش های جستجو در این رادارها با توجه به حجم قابل جستجو از فضای مقابل رادار و همینطور دقت مورد نیاز برای اسکن محیط توضیح داده خواهد شد. سپس فاکتورهای دیگر از قبیل سرعت اهداف ، تراکم و... مورد بحث قرار خواهند گرفت.

کلید واژه : الگوریتم جستجو، رادار آرایه فازی، رادار AESA.